Laddar
Du har lagt till en produkt i din frysbox Fortsätt handla Gå till frysboxen

Villkor

Medlemskapet

Glasskompis är Hemglass kundklubb. Medlemskapet är personligt, kostnadsfritt och åldersgränsen är 16 år. Det krävs ett giltigt personnummer för att kunna bli medlem. Som Glasskompis får du ett digitalt stämpelkort som fylls med stämplar för varje spenderade 50 kr. För att köpet ska gå att hanteras som bonusgrundande krävs att du uppger personnummer vid betalningstillfället. Vid 9 stämplar utgår en digital värdecheck om 20 kr att handla för hos någon av Hemglass bilar. Checken är giltig i 6 månader och kan ej bytas in mot kontanter. Genom att bli medlem i kundklubben godkänner du att Hemglass får skicka dig erbjudanden och marknadsföring via mobil, e-post och dm.

Ändring av villkoren

Hemglass förbehåller sig rätten att när som helst ändra medlemsvillkoren för Glasskompis-klubben. Ändringar träder i kraft en månad efter att du har meddelats om detta antingen via mobil- eller e-postkommunikation. Uppdaterade medlemsvillkor finns alltid tillgängliga på hemglass.se.

Giltighetstid

Ditt medlemskap i Hemglass kundklubb gäller tills vidare eller tills du eller Hemglass säger upp det. Du kan när som helst säga upp ditt medlemskap genom att kontakta vår kundtjänst. Vid mer än 24 månaders inaktivitet avslutas medlemskapet och intjänade glasstämplar förfaller.

Behandling av personuppgifter

Genom att acceptera dessa medlemsvillkor samtycker du till att Hemglass behandlar dina personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen och dessa villkor samt för de syften som anges nedan. Hemglass AB, org.nr 556955-4693, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Hemglass behandlar dina personuppgifter som du lämnar till Hemglass när du blir medlem i kundklubben (t.ex. namn, personnummer och kontaktinformation) samt information om dina transaktioner. Uppgifterna sparas och behandlas i syfte att tillhandahålla medlemskapet, administrera kundförhållandet, samt för att skapa personligt anpassade erbjudanden och kundservice baserad på köphistorik. Hemglass vidtar de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. 

Hemglass lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part för marknadsföringssyfte. Hemglass kan dock lämna ut dina personuppgifter till leverantörer av tredjeparts-tjänster och andra företag som behandlar personuppgifter för Hemglass räkning (t.ex. IT-tjänster, tryck, distribution m.m.). Det är dock alltid Hemglass som ansvarar för att dina personuppgifter behandlas på rätt sätt och vi ingår därför avtal med sådana företag för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas i enlighet med lag och dessa medlemsvillkor. Utöver detta kan Hemglass enligt lag vara tvingat att lämna ut uppgifter till annan part. Hemglass behåller dina personuppgifter under den period det är nödvändigt för att kunna fullfölja de syften som beskrivs i dessa medlemsvillkor, såvida det inte krävs eller tillåts i lag att Hemglass behåller uppgifterna under en längre tid.

Du har alltid rätt att, en gång per kalenderår, kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter som Hemglass hanterar om dig. Kontakta kundservice, tel: 0200-220 220 eller info@hemglass.se, för att få ta del av uppgifterna. Hemglass arbetar med att på eget initiativ rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga eller missvisande, men du har också rätt att när som helst begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas om dessa behandlats felaktigt. Du har också rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter.

Begränsning av ansvar

Hemglass är inte ansvarig för skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Hemglass själv vidtar eller är föremål för sådana konflikt-åtgärder. Hemglass är inte heller skyldig att i andra fall ersätta skada som uppkommer om Hemglass varit normalt aktsam.

Vi har inte bara glass

Hemglass använder cookies för att underlätta användningen av vår webbplats och personalisera vissa delar av innehållet. Genom att använda Hemglass webbplats godkänner du att vi använder cookies.

Jag accepterar cookies