Laddar
Du har lagt till en produkt i din frysbox Fortsätt handla Gå till frysboxen

Personuppgifter

Personuppgifter:

Det här är Hemglass webbplats, och när du klickar dig in på den samlar vi in information om dig, din dator och ditt beteende på webbplatsen. Nedan kan du läsa mer om den information vi samlar in, hur vi behandlar informationen, vad vi använder den till, vilka som har tillgång till informationen och vem du kan kontakta. 

Denna webbplats förpliktigar sig att alltid följa fastställda riktlinjer för behandling av cookies och personuppgifter. 

Vilken information samlar vi in om dig:

När du besöker en eller fler av våra webbplatser samlar vi in information som kan hänföras till dig som person.Vi samlar inte in information som kan hänföras till dig utan att du själv har uppgett denna, t.ex. genom att registrera dig i Hemglassklubben, handla i vår e-shop eller genom att delta i en tävling eller undersökning. 

Uppgifter som kan hänföras till en person lämnas aldrig ut till tredje part och vi samlar aldrig in information som kan hänföras till dig utan att du själv gett oss tillåtelse till detta. 

Cookies:

På hemglass.se och våra övriga webbplatser använder vi cookies för att registrera vad våra kunder tittar på i butiken, för att styra köpflödet samt för att mäta trafiken på hemsidan. Informationen används för att förbättra vår hemsida. En cookie är en liten datasträng som sparas i din webbläsare och som kan läsas av antingen hemglass.se eller av våra partners. 

Om du inte vill att din dator ska spara cookies, får du hjälp med att radera cookies här:

Radering av cookies i Internet Explorer
Radering av cookies i Mozilla Firefox
Radering av cookies i Google Chrome
Radering av cookies i Opera
Radering av cookies i Safari 5.0
Radering av Flash cookies

Vad är en cookie?

En cookie är en liten textfil som lagras i din webbläsare och känns igen av webbplatsen vid återkommande besök. Den gör det möjligt att skicka individualiserad information till din webbläsare. En cookie kan innehålla text, tal eller t.ex. ett datum, men det finns inga personliga upplysningar i en cookie. Den är ingen programvara och kan inte innehålla virus.

Kontaktinformation

Om du vill ha närmare information kan du vända dig till

Postadress: 
Hemglass i Sverige AB
Box 896 
101 37 Stockholm
Leverans- och besöksadress:
Hemglass i Sverige AB 
Hälsingegatan 28, 6tr
113 43 Stockholm
Tel: 08-586 450 00 
E-post: info@hemglass.se  

Skydd av personuppgifter

Enligt personuppgiftslagen ska din personliga information förvaras säkert och konfidentiellt. Vi sparar dina personuppgifter i datorer med begränsad åtkomst, placerade i kontrollerade lokaler. Våra säkerhetsåtgärder kontrolleras löpande för att se till att vår användarinformation hanteras korrekt och med ständig hänsyn till dina rättigheter som användare. Vi kan dock inte garantera 100 procents säkerhet vid dataöverföring via Internet. Det innebär att det kan finnas en risk för att obehöriga skaffar sig tillgång till information när data skickas och förvaras elektroniskt. Du uppger således dina personuppgifter på eget ansvar.

Den snabba utvecklingen av Internet innebär att det kan bli nödvändigt att förändra vår behandling av personuppgifter. Vi förbehåller oss därför rätten att uppdatera och ändra aktuella riktlinjer för behandling av personuppgifter. Om det gäller stora förändringar får du besked i form av ett synligt meddelande på våra webbplatser. 

I den mån vi behandlar din personliga information har du enligt personuppgiftslagen rätt att få veta vilka personuppgifter som kan hänföras till dig. Om det visar sig att de upplysningar eller den information om dig som behandlas är oriktig eller vilseledande, har du rätt att kräva att den rättas till, raderas eller blockeras. Du kan när som helst göra invändningar mot att information om dig är föremål för behandling. Du kan också när som helst återkalla ditt samtycke.

 

 

  • Legal disclaimer

Immateriella rättigheter


® Reg. varumärke som används med tillstånd från innehavaren av varumärket. Med ensamrätt.

All upphovsrätt och andra immateriella rättigheter som rör alla texter, bilder och annat material på den här webbplatsen tillhör Hemglass eller ingår med tillstånd från relevant ägare.

Det är tillåtet att läsa på den här webbplatsen, kopiera utdrag genom att skriva ut, ladda ned till en hårddisk eller distribuera materialet till andra personer. Detta får endast göras under förutsättning att du inte ändrar något meddelande om upphovsrätt och annan äganderätt och att ovanstående meddelande om varumärket finns med på det kopierade materialet. Ingen återgivning av någon del av den här webbplatsen får säljas eller distribueras i kommersiellt syfte och får heller inte ändras eller införlivas i andra verk, publikationer eller webbplatser.

De varumärken, logotyper och varumärken för tjänster (med den gemensamma beteckningen ”Varumärkena”) som visas på den här webbplatsen tillhör Hemglass eller används med tillstånd från ägaren. Ingenting som finns på den här webbplatsen får tolkas som att en licens eller en rättighet att använda något varumärke som visas på den här webbplatsen beviljas. Användning/missbruk av de varumärken som visas på den här webbplatsen eller av något annat innehåll på den här webbplatsen, med undantag av vad som anges i de här villkoren, är strängt förbjudet. Du informeras också om att alla immateriella rättigheter kommer att åberopas kraftfullt med alla lagliga medel.

Vi har inte bara glass

Hemglass använder cookies för att underlätta användningen av vår webbplats och personalisera vissa delar av innehållet. Genom att använda Hemglass webbplats godkänner du att vi använder cookies.

Jag accepterar cookies